Zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami, dotacje celowe na podręczniki i materiały edukacyjne w 2023 roku przyniosą szereg zmian. Opublikowane 28 marca 2023 r. rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki wprowadza aktualizacje do sposobu przyznawania dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

Co zawiera nowe rozporządzenie?

Nowe rozporządzenie opublikowane w 2023 r. jest realizacją upoważnienia ustawowego zawartego w art. 60 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z 2017 r. Zgodnie z ustawą, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ma obowiązek corocznego wydawania rozporządzenia w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Rozporządzenie określa sposób przekazywania przez dyrektora szkoły jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji celowej, wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej, a także tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej.

Jakie szkoły mogą skorzystać z dotacji?

W 2023 r. dotację celową mogą uzyskać szkoły uprawnione do otrzymania dotacji na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów klas I, IV i VII szkół podstawowych. Ponadto, w przypadku zwiększenia liczby uczniów tych klas w stosunku do lat ubiegłych, szkoły mogą wnioskować o dodatkową dotację. Szkoły mogą również ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na zapewnienie podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2022/2023.

Jakie są terminy udzielania dotacji celowej?

Wojewoda udziela dotacji celowej w terminie do:

  1. 3 czerwca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 15 kwietnia do 5 maja;
  2. 8 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 6 maja do 12 lipca;
  3. 14 października – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od 13 lipca do 15 września.

Ile wynosi dotacja celowa na wyposażenie szkół?

Kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w 2023 roku są różne i zależą od klasy ucznia oraz rodzaju materiałów. W przypadku podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I–III kwota wynosi do 90 zł na ucznia. Natomiast dla klas IV–VIII kwota wynosi od 25 zł do 300 zł na ucznia. Dla uczniów niepełnosprawnych kwoty dotacji są powiększane.

Jaka jest całkowita kwota przewidziana na dotacje w 2023 r.?

Na dotację celową w 2023 r. przewidziano łączną kwotę 448 mln zł.

Jak wypełnić formularze dotacyjne?

Formularze dotacyjne można wypełnić za pomocą aplikacji dostępnej pod adresem: https://dotacjepodreczniki.mein.gov.pl/. Wypełnione formularze mogą być przekazywane w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w formie papierowej, przesłanej pocztą tradycyjną.

Podsumowanie

Rozporządzenie z 2023 r. wprowadza ważne zmiany w systemie dotacji celowych na podręczniki i materiały edukacyjne. Dzięki tym zmianom, szkoły mają teraz większą elastyczność i możliwość skorzystania z większych dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Jednak, jak zawsze, kluczowe jest zrozumienie i przestrzeganie zasad i procedur określonych w rozporządzeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *